Skip to content

ขบวนการการผลิต ยางรถยนต์ เคลื่อนตัวบนท้องถนน

เกี่ยวกับวิธีการการผลิตยางรถยนต์ มี 7 ขบวนการเช่นนี้

การผสมยาง เครื่องมือผสมยางเป็นจุดเริ่มต้นของ ขบวนการผลิต ยางดิบ พร้อมทั้งสารเคมีจะถูกนำไปบดผสมกัน ในห้องผสมที่มีการคุม อุณหภูมิ ความดัน เพื่อได้ยางที่มีคุณลักษณะทั้งทางด้านกายภาพ พร้อมกับเคมีตามป รารถนา

การบดยาง ยางที่ได้จากขบวนการการผสมยาง จะถูกนำมาผ่านเครื่องบด เพื่อให้ได้ยางที่เป็นแผ่นยาวๆ โดยอาศัยพลังกดของการวนรอบลูกกลิ้ง 2 ตัว ที่มีทิศทางการวนรอบและความรวดเร็วที่แตกต่างกัน

หลังจากผ่านวิธีการการบดยาง ยางก็จะถูกนำมาสู่กรรมวิธีการกดอัดให้หมด โดยใช้เครื่องฉาบผ้าใบ

การขึ้นรูปยาง จำเป็นต้องใช้กรรมวิธีที่อาศัยเครื่องกลโดยอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง เครื่องกลนี้จะมีล้อหมุน ซึ่งจะเป็นส่วนที่ใช้ภายในการขึ้นรูปยาง และส่วนที่เป็นตัวป้อนยางให้เข้ากับเครื่องมือสร้างยาง )

การสร้างยาง เครื่องมือสร้างยาง ถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากในกรรมวิธีผลิตยาง เนื่องจากใช้ในการประกอบส่วนต่างๆ ของยางที่พูดมาแล้วภายในข้างต้น ให้เป็นโครงร่างยางดิบ เครื่องสร้างยางได้การดีไซน์ให้เหมาะและสมัยใหม่อยู่เสมอ เช่นนี้เพื่อที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิต

การอบยาง ภายในขั้นตอนนี้ลูกจ้างจะเป็นผู้นำเค้าโครงยางดิบ ก้าวเข้าสู่เครื่องอบยางมีการควบคุมระยะเวลา อุณหภูมิ แรงดัน และการไหลของนํ้าร้อนให้เหมาะสม จะเป็นเหตุให้ยางที่เหนียวหนึบและมีความยืดหยุ่นมากเกินไป กลายเป็นยางที่มีความแข็ง ลดความหยุ่นให้เบาบาง และมีอายุใช้งานที่นาน

การตรวจทาน ยางที่อบเสร็จแล้วทุกชนิดจะต้องผ่านการทดสอบทุกเส้น ก่อนที่จะส่งเข้าไปโกดัง พร้อมด้วยผู้ซื้อหลังจากนั้น การทดสอบจะครอบคลุมถึงรูปลักษณ์ พร้อมกับตำหนิหลากหลาย ที่มีขึ้นกับตัวยาง รวมถึงคัดส่วนที่เป็นยางเสียออกไป

ถ้าคุณกำลังหา ยางรถยนต์ ให้ความสนใจรองรับข่าวคราวยาง RAIDEN TIRES ก็อาจจะคลิก เข้าหาข้อมูลได้ที่ WWW.RAIDENTIRES.COM