Skip to content

ส่วนประกอบของห้องเย็น

เรารับออกแบบห้องเย็นสำหรับทุกห้างสรรพสินค้าและทุกคนที่ต้องการห้องเย็นของเรา ซึ่งห้องเย็นของเรานั้นมีความพิเศษตรงที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะเราเป็นผู้ผลิตฉนวน ห้องเย็นสำเร็จรูปรายแรกในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เลิกใช้สาร CLOROFLUOROCABON เพื่อลดการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ด้วยมาตรฐานสากลที่มั่นคงในคุณภาพ เราจึงมีความเชื่อมั่นว่าบริการรับออกแบบห้องเย็น ของเรานั้นเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าใครๆ ทั้งห้องเย็นของเรายังช่วยให้กิจการค้าปลีกของคุณ

ที่เกี่ยวข้องกับการค้าของสดของเย็นและอื่นๆ เพื่อให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดต่อบริการการออกแบบห้องเย็น เพื่อให้ ห้องเย็นในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ของคุณมีความสดใหม่ตลอดเวลา และเรายังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าห้องเย็นของคุณที่ถูกออกแบบโดยเราจะทำให้ลูกค้าของคุณมีความสุข พร้อมกับได้รับของที่ทั้งสดใหม่และมีคุณภาพสูงสุดภายใต้ ห้องเย็นของเรา และเชื่อมือให้เราจัดการห้องเย็นในทุกๆ กิจการของคุณไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็ตาม เพราะเราครอบคลุมทุกการออกแบบห้องเย็นให้กับทุกอุตสาหกรรมอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ภัตตาคาร และกิจการอื่นๆ เพื่อต้องการเก็บรักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ โดยเน้นที่การประหยัดพลังงานมาเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งยังบริการติดตั้งห้องเย็น ออกแบบห้องเย็น รับซ่อมแซมห้องเย็น พร้อมให้คำปรึกษาในการสร้างห้องเย็นให้กิจการใหม่ของคุณในทุกๆ รูปแบบ พร้อมซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ของห้องเย็นที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ฮีตเตอร์ ประตู ห้องเย็น กล่องปรับความดัน โคมไฟในห้องเย็น ราวกันชน เป็นต้น ทั้งห้องเย็นของเรายังรักษาคุณภาพเสมอมาด้วยการใช้ฉนวนโพลียูรีเทน พร้อมกับการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในทุกๆ ขั้นตอน สะดวกต่อการติดตั้งและเคลื่อนย้ายห้องเย็นเพื่อจัดส่งห้องเย็นให้ถึงมือของคุณในทุกๆ กิจการ ร้านค้าของคุณ พร้อมกันนั้นเรายังรักษามาตรฐานงานออกแบบห้องเย็นตามหลัก GOOD MANUFACTURING PRACTISE (GMP) ที่ถูกสุขอนามัย และยังมีความแข็งแรงทนทานต่อทุกการใช้งานห้องเย็นของเราอีกด้วย