Skip to content

อธิบายถึงสิทธิในการซื้อ property kohsamuiของคุณ

สำหรับหลาย ๆ คนที่ฝันที่จะมีชีวิตอยู่ในที่ที่ห่างไกลความฝันจะกลายเป็นความจริงโดยอาศัยอยู่ในเกาะสมุย แม้ว่าประเทศไทยจะเข้มงวดในเรื่องเทคนิคในการเป็นเจ้าของที่ดินต่างชาติ แต่ในเกาะมี บริษัท ต่างชาติจำนวนมาก ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของบ้านบนเกาะสมุยได้property kohsamuiกฎหมายของประเทศไทยกำหนดให้ประชาชนชาวไทยต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท ต่างชาติ แต่จะอนุญาตให้มีหุ้นประเภทต่างๆ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกหุ้นดังนั้นหุ้นบุริมสิทธิให้สิทธิผู้ถือหุ้นหลายเสียง ผ่านระบบนี้คู่ค้าต่างประเทศเป็นผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิส่วนใหญ่จึงสามารถควบคุมการดำเนินงานได้ในขณะที่ปฏิบัติตามกฎหมายไทย Globetrotters วางแผนที่จะซื้อบ้านไทยต้องดูกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับการซื้อ property kohsamui มีกฎที่ใช้ในการซื้อคอนโดมิเนียม ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของตามกฎหมายได้ตราบเท่าที่พื้นที่ใช้สอยของคอนโดซื้อไม่เกิน 49% ของพื้นที่ทั้งหมด เงินที่ได้จากการซื้อทรัพย์สินถูกโอนมาจากต่างประเทศและรายการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทำไว้ในแบบฟอร์มการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมแล้วผู้ซื้อจะได้รับโฉนดชื่อโฉนดเป็นเครื่องหมายการค้า

กฎหมายไทยไม่อนุญาตให้มีการถือครองที่ดินในต่างประเทศ แต่อนุญาตให้เจ้าของอาคารต่างชาติได้ ชาวต่างชาติสามารถเช่าที่ดินระยะยาวได้ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคนไทยหรือบางส่วนเป็นเจ้าของโดยชาวต่างชาติ จากนั้นเขาก็เป็นเจ้าของอาคารหรือบ้านที่สร้างขึ้นบนดินแดนแห่งนี้หรือการซื้อ property kohsamui ผู้ที่อยู่ในสถานที่ไกล่เกลี่ยสามารถอยู่บ้านสมุยได้ก่อนปี พ.ศ. 2541 ชาวไทยได้แต่งงานกับชาวต่างชาติเขาเสียสิทธิ์ในการซื้อที่ดินในประเทศไทยหลังจากแต่งงานแล้ว

อย่างไรก็ตามที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ก่อนสมรสจะยังคงอยู่ ในปี 2542 กฎหมายฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลง คนต่างด้าวที่แต่งงานกับชาวต่างชาติสามารถซื้อที่ดินได้หากเจ้าของใหม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการจ่ายเงินสำหรับที่ดินนั้นไม่อยู่ภายใต้การเรียกร้องใด ๆ จากต่างประเทศ กฎหมายใหม่อนุญาตให้คนไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติซื้อและเป็นเจ้าของที่ดิน พวกเขาสามารถซื้อและเป็นเจ้าของ property kohsamuiในเกาะที่งดงามแห่งนี้ได้ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะลงทุนในทรัพย์สินของเกาะสมุยและมีรายได้ที่ดีก็สามารถจ่ายเงินให้บุคคลที่สามได้ตามที่กฎหมายไทยอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ครอบครองที่ดินที่สร้างขึ้น รายได้ค่าเช่าจะต้องเสียภาษี 12.5% ​​ต่อรายได้ประจำปี

โดยข้อมูลเหล่านี้คุณจะต้องทำความเข้าใจอย่างมากหรือพิจารณาอย่างละเอีอยดรอบคอบ ทั้งนี้ก็เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องต่อการลงทุนเช่าหรือซื้อ property kohsamui ในประเทศไทย เพื่อที่จะสร้างประสิทธิภาพในการอยู่ในเกาะสมุยและสิทธิต่างๆ โดยที่ไม่มีปัญหาตามมา