Skip to content

เคล็ดลับการดูแลทำความสะอาดตราประทับ

สำหรับผู้ที่ใช้งานตราประทับอยู่เป็นเสมอ การดูแลรักษาตราประทับให้เสร็จใช้งานอยู่เสมอก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีจุดสำคัญพร้อมด้วยมีควรมองข้าม  เนื่องจากว่าตรายางเป็นตราประทับที่ทำงานขึ้นมาจากยางพารารองพื้นด้วยตัวของฟองน้ำ เพื่อทำให้การประทับตราบนแผ่นกระดาษหรือผืนผ้านั้นมีความแจ่มแจ้งขึ้นซึ่งถ้าหากมีการดำเนินงานที่ไม่ดีพอแล้วก็อาจส่งผลให้การใช้งานตรายางด้อยคุณภาพเร็วกว่าที่ควร หรือทำให้ลายของตราประทับที่ได้ไม่มีความแจ่มแจ้ง หรือทำให้ความอ่อนตัวของยางเสียไปทำให้ยางเสื่อมคุณภาพ

ส่วนเคล็ดลับการดูแลทำความสะอาดตรายางนั้น สามารถทำได้ด้วยวิธีง่าย ๆ  ดังนี้

ภายหลังที่ใช้งานตราประทับเป็นระเบียบแล้วให้ล้างหรือเช็ดทำความสะอาดเพื่อไม่ให้มีหมึกติดอยู่บนตราประทับ เพื่อรักษาการด้อยคุณภาพของยาง

อีกวิธีหนึ่งคือหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว ให้นำตราประทับลงบนกระดาษจนน้ำหมึกจางลงก่อนเก็บเข้าที่เพื่อระแวดระวังหมึกเกาะเนื้อยางในเริ่มแรก

ควรคัดใช้หมึกที่มีไว้เพราะประทับตรายาง เนื่องจากน้ำหมึกบางชนิดทำลายเนื้อยาง ทำให้เนื้อยางแข็งไม่ผ่อนปรน ทำให้เสื่อมเร็วกว่าโดยทั่วไปแล้ว และจะแตกลายท้ายที่สุด

ในการเลือกทำตรายางควรคัดเลือกตัวตรายางที่ทำจากยางพาราเพื่อให้ใช้งานได้ทนนาน

ควรเลือกคัดด้ามจับตรายางที่มีด้ามจับที่ทำจากพลาสติกชั้นดีหรือโพลิเมอร์ชั้นดีเพื่อความคงทนถาวรในการใช้งาน และสามารถรองน้ำหนักในการกดประทับเพื่อช่วยถนอมหน้าตรายางให้ใช้งานได้นานขึ้น