Skip to content

วิธีการเริ่มแรกของการใช้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารให้นำงานพิมพ์ที่จะทำคัดลอกมาคว่ำลงบนกระจกของเครื่องถ่ายเอกสาร ปิดแผ่นฝาของเครื่องเช่าถ่ายเอกสารสำหรับมิให้แสงเข้าเครื่อง ตั้งข้อปลีกย่อยที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ขนาดกระดาษ สัดส่วนสิ่งพิมพ์  ความเข้มของหมึก จำนวนคัดลอกที่ต้องการ เป็นอาทิ หลังจากนั้นกดปุ่มปล่อยกระดาษเพื่อเครื่องทำการถ่ายเอกสารตามอยากได้ ทันทีที่ได้คัดลอกครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ เครื่องเช่าถ่ายเอกสารจะหยุดการทำงาน แล้วก็กดปุ่มพักเครื่องสำหรับประหยัดกระแสไฟ

เครื่องถ่ายเอกสารเป็นเครื่องมือสำนักงานที่มีความสำคัญมากชนิดหนึ่งจึงต้องหาวิถีทางรักษาให้สามารถใช้งานได้ดี ไร้ข้อสงสัย พร้อมทั้งทำให้ออมอดงบในการถนอมเครื่องด้วย อันจะส่งผลให้การงานมีสมรรถนะ การถนอมเครื่องเบื้องต้นทำได้ดังนี้

ในการทำสำเนา หากกระดาษเข้าไปติดในเครื่องให้มองดูการทำงานของลูกยางว่า วนไปในแนวใดดึงกระดาษที่ติดไว้ออกตามลักษณะการวนของลูกยางนั้น อย่าใช้เต้าเสียบร่วมกับข้าวของเครื่องใช้ชนิดอื่น เพื่อ ความสามารถของเครื่อง

สังเกตอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารให้จำนวนพอเพียง ใช้เครื่องถ่ายเอกสารตามกระบวนการที่ระบุไว้ ระแวดระวังอย่าให้เครื่องถ่ายเอกสารโดนน้ำ พร้อมทั้งอย่าให้ฝุ่นผงเข้าเครื่อง

หากเครื่องหมดสภาพ อย่าทำการบูรณะด้วยตนเอง ให้เรียกช่างไม่ก็ผู้รอบรู้การมากระทำการปรับปรุงไม่ก็มีปัญหาในการใช้เครื่อง ให้ติดต่อสอบถามช่างไม่ก็ชำนัญพิเศษการใช้เครื่อง

ควรจะมีบันทึกเสมอๆเครื่องเพื่อจะทำการรายงานประวัติของเครื่องไว้

ครั้นเลิกใช้เครื่อง ต้องถอดปลั๊กออก พร้อมกับใช้ผ้าคลุมเครื่องทุกหนภายหลังเลิกใช้งานในทุกวันเพื่อจะคุ้มกันฝุ่นเข้าเครื่อง เมื่อทำได้เพียงนี้การใช้เครื่องเช่าถ่ายเอกสารก็จะใช้ได้ยาวนานพร้อมกับแน่ใจได้ว่าจะทำเอามีศักยภาพเพิ่มชัวร์